Bun Venit

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov este o instituţie publica cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

Selectie reprezentanti Brasov in tineREȚEA – Reţeaua de Comunicatori ai Dialogului Structurat

Ministerul Tineretului si Sportului (beneficiind de o finanţare din partea Comsiei Europene prin Programul Erasmus +) a înfiinţat anul trecut o reţea națională de lucrători de tineret – tineREŢEA – care a organizat şi derulat cu succes la nivel local peste 121 de evenimente cu referire la Dialogul Structurat, implicând 3 086 de tineri, atât membri ai organizaţiilor neguvernamentale, cât şi tineri neasociaţi aflaţi în situaţie de risc. 

Rezultatele finale CLP 2017

Rezultatele contestatiilor depuse la MTS
PROIECTE APORBATE SPRE FINANTAREA DJST BRASOV:
 • Schimbarea începe cu TNEri, Asociația Comunitară Centrul Educațional Sofia - 91.60 puncte / 4842 lei
 • Gentleway II, Asociația Tinerilor Implicați - 90,33 puncte / 5895 lei 
 • Antreprenoriat - inițiativă spre succes a tinerilor, Asociația Studenților din Universitatea Transilvania Brașov - 80,00 puncte / 4000 lei
 • Cum să accesăm fondurile destinate organ

Rezultate Etapa Evaluare pe baza de punctaj - CLP 2017

Depunere contestații: 28 - 30 iunie 2017, contestațiile se depun fie la sediul Ministerului Tineretului și Sportului (Registratură), din București, Str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, fie se transmit pe e-mail, la adresa concurs.proiecte@mts.ro. La subiectul e-mailului se va menţiona: județ, contestație CLP şi numele proiectului.

Analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017

Afișarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017-la sediul MTS

Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017-la sediul DJST BRAȘOV

Rezultatele finale ale etapei de verificare administrativa si a eligibilitatii - CLP 2017

PROIECTE CALIFICATE IN ETAPA DE EVALUARE TEHNICA PE BAZA DE PUNCTAJ:
 • Gentleway II, Asociația Tinerilor Implicați
 • Schimbarea începe cu TNEri, Asociația Comunitară Centrul Educațional Sofia
 • Antreprenoriat - inițiativă spre succes a tinerilor, Asociația Studenților din Universitatea Transilvania Brașov
 • Cum să accesăm fondurile destinate organizațiilor de tineret, Asociația Studenților din Universitatea Transilvania Brașov

Raportul preliminar al etapei de verificare administrativă și a eligibilității - CLP 2017

Afisat luni, 12 iunie, orele 13, la sediul DJST Brasov.

Urmatoarele etape din Calendarul de desfășurare a Concursului local de proiecte de tineret 2017

 • Depunerea modificărilor și a complentărilor: 13–19 iunie 2017
 • Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017

 

Depunerea dosarului de concurs

(1) Solicitanții depun în plic sigilat, următoarele: 

(1.1.) Documente depuse în original, în format fizic:

a) Formularul de finanţare (Anexa nr. 1);

b) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul de stat;

c) Declarația de integritate semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din Anexa nr. 2;

Solicitanți eligibili - Concursul Local de Proiecte

Sunt solicitanți eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret asociațiile și fundațiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, care:

Concursul local de proiecte de tineret 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează în perioada 15 mai - 7 iulie 2017, prin DJST Brașov, Concursul local de proiecte de tineret 2017. Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii. 

Prioritățile pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt:

1. Cultură și educație nonformală

2. Sănătate, sport și recreere

3. Participare și voluntariat

4. Muncă și antreprenoriat

Subscribe to